سوم نجات راک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

ذخیره تمام بیگانگان فرار و سپس نجات همکلاسی های خود را از عمال دولت. استفاده از انفجار نبض خود را به غیر فعال کردن وسایل نقلیه خود و دوستان خود را اسیر. شناور در بالا دوستان و بیگانگان به پرتو آنها روی.

کنترل بازی:
کلید فلش حرکت می کند. گالری فضای نوار آتش انفجار نزدیکی.

ActionSpaceshipAlienCollecting Rescue ThirdRock