فضانورد 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ماموریت شما این است برای نجات بیگانگان در سیاره های دوردست.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - کنترل سفینه فضایی خود را فاصله
- آسانسور بیگانگان به سفینه فضایی خود را.

FlyingSpaceSpaceshipAlienSeriesRescue Spaceman