فضایی رنجر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

تایید جنایت هستند مصرف بیش از جهان پارادوکس است. به عنوان فضای تکاور، شما درک 'کردم به بازگرداندن سفارش.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن - سرعت Z
- کاستن سرعت
فاصله - نیترو.

ActionFlyingSpaceSpaceshipRanger