بازحمت حرکت کردن فلش: آینه های شکسته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

بازحمت حرکت کردن فلش پیشتازان فضا بر اساس بازی استراتژی فضای بسیار پیچیده است. استعمار سیارات، تجارت و مبارزه اما اول از همه شما باید برای خواندن آموزش!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن 1-8 - اقدام
فاصله - آتش سلاح در اسلات 1: Z - آتش سلاح در اسلات 2: X - آتش سلاح در اسلات 3 انجمن س - بستن یک پنجره باز C
- پانل محموله باز.

Shoot 'em UpFlyingSpaceSpaceshipFlashTrekBrokenMirror