اصلا ساقه من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

سیاره شما این است که مورد حمله قرار گرفت و تنها شانس زنده ماندن در جمع آوری منابع ارزشمند از جهان دیگر است. آیا شما آنچه در آن طول می کشد برای کمک به زمین خانه خود را؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FlyingSpaceSpaceshipAlienPlanetDontShoot