Batman 's cuối cùng cứu hộ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   297 80.56% with 36 votes

Máy bay chiến đấu tội phạm đồng Batman 's đã bị bắt! Swoop xuống ở tốc độ Bát và giải cứu họ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ActionRescue Timing Batman-sUltimate