Chạy Batman Run Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   112 84.62% with 13 votes

Giúp Christian Bale thoát khỏi luật pháp và sống để thực hiện phần tiếp theo khác.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

ActionEscapeMouse SkillRunningBatman