Chạy trốn Tầng 13 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   4423 65.67% with 67 votes

Trong khi đi bộ về nhà muộn một đêm một chiếc xe dừng lại và bạn nghe một giọng lạ. Giọng nói đó là điều cuối cùng bạn có thể nhớ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleEscapeMouse Skill13thFloor