Đêm ma quái thoát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3112 72.09% with 43 votes

Tôi đã đi về nhà muộn vào ban đêm nhưng chiếc xe của tôi hết xăng và dừng lại ở giữa đường ma quái này. Bây giờ tôi phải cố gắng để tìm thấy một số đối tượng và điền khí của tôi có thể với nhiên liệu. Tôi có thể trở về nhà?

Điều khiển:
trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleAdventureEscapeAndroid DefaultSpookyNight