Tăng tốc độ Escape 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1210 54.55% with 22 votes

Kyle mời bạn thách thức khác và một lần nữa ông đã có thủ thuật dễ dàng và khó để đánh bại bạn! Nếu bạn 'lại một chuyên gia với thoát ra ngoài, điều này sẽ thể là một công việc dễ dàng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRole PlayingAdventureEscapeSeriesSpeed