Là một - tập 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   112 84.62% with 13 votes

Khám phá thế giới như bạn giải quyết câu đố nhỏ và thực hiện theo cách của bạn thông qua trò chơi với đồ họa tuyệt vời

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRole PlayingKidsAdventureEscapeSeriesBeingEpisode