در حال یکی - قسمت 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

کاوش در جهان به عنوان کوچک پازل شما را حل کند و راه خود را از طریق این بازی با گرافیک عالی

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingKidsAdventureEscapeSeriesBeingEpisode