در حال یکی - قسمت 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   86 57.14% with 14 votes

فرار، صعود بالاتر و پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد آنچه شما هستند!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingKidsAdventureEscapeSeriesBeingEpisode