در حال یکی - قسمت 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   273 90% with 30 votes

فرار از جهان بودن یکی. با گرافیک عالی، این سری مطمئن شوید که به ضربه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingAdventureEscapeSeriesBeingEpisode