Steppenwolf (chương 2 - tập 2) Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   80 100% with 8 votes

Chùa Tây Tạng bị tấn công! Steppen Wolf là bị mắc kẹt bên trong! Tìm thấy con đường dẫn đến các Yeti bằng cách mở khóa những bí mật của các tu viện cổ xưa!

Điều khiển:
Phím mũi tên để đi bộ
chuyển sang chạy
Ctrl để nhảy ngắn
phím Shift Ctrl để nhảy dài
không gian cho các phím hành động
T để chuyển đổi các mục đã chọn
tôi để mở hàng tồn kho

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode