Steppenwolf (chương 1 - tập 4) Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   82 80% with 10 votes

Trận chiến cuối cùng. Các Mbembe Mokele đã đến. Derek là về để được ăn sống. Để cứu anh ta, bạn và SteppenWolf phải thiết lập bẫy và thu hút các quái vật đi.

Điều khiển:
Phím mũi tên để đi bộ
chuyển sang chạy
Ctrl để nhảy ngắn
phím Shift Ctrl để nhảy dài
không gian cho các phím hành động
T để chuyển đổi các mục đã chọn
tôi để mở hàng tồn kho

PuzzleRole PlayingAdventureInteractive FictionSeriesSteppenwolfChapterEpisode