Là một - tập 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   63 66.67% with 9 votes

Làm cách nào để đưa đón và cuối cùng đã thoát khỏi nơi này sợ hãi!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRole PlayingShootingAdventureEscapeSeriesFirst Person ShooterMonstersBeingEpisode