Andy - Cave of Treasure Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   66 50% with 12 votes

Bạn có bản đồ cùng với một ba lô, roi da và đèn lồng. Có được coi là kho báu ở cuối hang động này. Bạn có thể tìm thấy nó?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRole PlayingKidsAdventureEscapeSeriesTreasureAndyCave