Phải Escape The Ice Cave Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   4331 58.11% with 74 votes

Đó là một ngày vui trong tuyết cho đến khi bạn rơi vào một lỗ và tìm thấy mình trong một hang đá! Tìm yetis ít và thu thập tất cả các tinh thể để có được ra khỏi hang. Các lối thoát phụ thuộc vào lòng tốt của bạn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PuzzleAdventureEscapeAndroid DefaultMustCave