باید فرار از غار یخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4331 58.11% with 74 votes

آن روز خنده دار در برف بود تا شما را به یک سوراخ افتاد و خود را در غار یخی در بر داشت! یافتن yetis کوچک و جمع آوری تمام بلورهای به خارج از غار. راه فرار بستگی دارد محبت خود را!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureEscapeAndroid DefaultMustCave