سرعت فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   289 75.68% with 37 votes

کایل استاد از بازی فرار است و او سه پازل را برای شما آماده! اگر شما دوباره 'آماده برای به چالش، شروع به فرار از سه اتاق. با کلیک بر روی آیتم های جالب و بلند کردن تکه های مفید استفاده از آنها را در پازل! من شرط می بندم شما می توانید تی 'شکست کایل!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingAdventureEscapeSeriesSpeed