سوپر اب زیر کاه جاسوسی فرار گای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   176 73.91% with 23 votes

پسر جاسوس فوق العاده اب زیر کاه می تواند از اینجا سینه مانند یک کیسه کاغذی مرطوب. می خواهید به اجازه برخی از knucklehead ساختگی خارج فرار شما؟ هیچ تضمین و قولی مبنی بر این که حتما تی من 'فکر می کنم تا.

کنترل بازی:
کلیک کنید به فرار کنند.

Role PlayingAdventureEscapeSuperSneaky