Tortuga در 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   132 86.67% with 15 votes

چنگ زدن به اقلام برای کمک به شما نبرد دشمنان و حل پازل شما به عنوان ادامه داستان انداخت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingAdventureEscapeTortuga