سرعت فرار 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1210 54.55% with 22 votes

کایل شما را دعوت به یکی دیگر از چالش و دوباره او را کردم ترفندهای آسان و سخت به شما ضرب و شتم! اگر شما دوباره 'به متخصص با فرار، این خواهد بود که یک کار آسان است!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingAdventureEscapeSeriesSpeed