اندی - غار گنج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   66 50% with 12 votes

شما باید یک نقشه همراه با کوله پشتی، شلاق و فانوس. قرار است وجود دارد به گنج در پایان این غار. می تواند به شما آن را پیدا کنم؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingKidsAdventureEscapeSeriesTreasureAndyCave