فرار بزرگ خانه خالی از سکنه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6540 61.9% with 105 votes

پیدا کردن اشیاء است که کمک خواهد کرد که به خانه خالی از سکنه فرار شما به عنوان شما را از صفحه نمایش به روی صفحه نمایش حرکت می کند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingEscapeHauntedHouse