قتل عام خانه خالی از سکنه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   18 11.11% with 9 votes

کاوش خانه وحشت زده را به عنوان شما را برای دوست خود را نگاه کنید. پیدا کردن او قبل از دیو او می شود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyHauntedHouseMassacre