خانه کران: جن در خانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

استفاده از کلید های مکان نما به راه رفتن در اطراف. اجتناب از دست زدن به هر چیزی که حرکت می کند. انتخاب کنید تا هر مورد که شما می توانید به امتیاز. جمع آوری شش قطعه از هر کار سخت و طاقت فرسا، و سپس به سالن برای تکمیل کار خود بازگشت.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان برای حرکت می کند.
نوار فضایی برای چک کردن موجودی انجمن M-برای دیدن نقشه.

Role PlayingAdventureInteractive FictionCollecting Timing HouseBoundGenie