فرار در شب شبح وار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3112 72.09% with 43 votes

من سوار خانه در اواخر شب اما ماشین من از گاز زد و متوقف شد در وسط این جاده شبح وار. حالا من باید سعی کنید برای پیدا کردن بعضی از اشیاء و گاز رو پر می تواند با سوخت. آیا می توانم من به خانه؟

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureEscapeAndroid DefaultSpookyNight