تونی فرار دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

تونی تون به طور تصادفی به دنیای دیگر فرستاده می شود، و باید برای شکست دادن یک جادوگر شیطانی به منظور دوباره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureEscapeAndroid TonyCrazy