فرار از مدرسه به تاریخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   16565 71.74% with 230 votes

کریستین در خوابگاه مشغول به تحصیل شد وقتی او به طور ناگهانی پیام 'دوست پسر خود را به بیرون رفتن برای تاریخ. سپس او تصمیم گرفت تا از مدرسه فرار او را ملاقات کند. بیا برای کمک به جلوگیری از او سرپرست و خارج از مدرسه هموار.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

EscapeLoveSchoolRomanceDefaultFromDate