Obama thoát của Tổng thống Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10161 62.35% with 162 votes

Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này thoát phòng là để chơi như Barack Obama và cố gắng thoát khỏi khủng bố đã bắt cóc bạn. Sử dụng chuột để điều khiển trò chơi. Chỉ cần nhấp vào bất kỳ phần nào của tầng để di chuyển. Để tương tác với các đối tượng chỉ cần nhấp vào đối tượng và chọn một hành động. Để kích hoạt các hành động kéo đối tượng của hàng tồn kho của bạn và thả nó trên bất kỳ yếu tố khác đó là trên sân khấu hay trong danh sách hàng tồn kho (để kết hợp các đối tượng).

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleAdventureEscapeMouse SkillCollecting ObamaPresidential