Nắm bắt và thoát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Bạn đã bị bắt bởi cái ác và xác ướp và tất cả các bạn để thoát khỏi. Tìm ra cách để thực hiện theo cách của bạn xung quanh mê cung bằng cách sử dụng tất cả các đối tượng tự nhiên để lợi thế của bạn. Một khi bạn có con số ra mê cung thực hiện theo cách của bạn các bậc thang để tiến tới cấp độ tiếp theo. Hãy chắc chắn rằng bạn tránh tất cả các lỗ trên sàn nhà.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillPuzzleMazeEscapeCapture