اعتصاب قدرت بتمن ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4111 78.85% with 52 votes

راهنما قطار بتمن حداکثرسازی قدرت خود را در شکستن آجر!

کنترل بازی:
استفاده از فاصله به بازی بازی.

ActionSmashTiming Batman-sPowerStrike