عصبانی گران 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   227 75.86% with 29 votes

جرم است از کنترل خارج شده! راهنما عصبانی گران تمیز محله!

کنترل بازی:
با کلیک ماوس خود را به نوسان سلاح خود را. نگه داشته و رها موس خود را برای یک نوسان قدرتمند تر است.

ActionPurchase Equipment UpgradesSmashTiming Android AngryGran