مانع از بتمن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   183 85.71% with 21 votes

سوار بتمن شوالیه تاریکی و انجام stunts برای تکمیل سطح. چک کردن کار اختصاص داده شده خود را در صفحه نمایش پایین از دیگر مانع از game.Unlock با انجام تلنگر جلو، های BACKFLIP و دیگر مانع است. شما باید زندگی محدود برای زنده ماندن.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به ride.Use 1،2،3 و 4 کلید NUM را به انجام stunts.

DrivingStunts