شیرین کاری شیدایی 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

شیرین کاری شیدایی 3 است در اینجا در نهایت! 10 سطح مانع از عالی! آیا می توانم یک مدال طلا بر روی همه آنها می کنید؟

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.
1-7 به انجام stunts.

DrivingMotorcycleObstacleStuntsMania