موتور شیدایی دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

آیا شما آماده برای خوردن بعضی از گرد و غبار؟ موتور دوچرخه شیدایی مسابقه سربالایی یک بازی منحصر به فرد که در آن شما درایو دستگاه خود را بر روی آهنگ های خطرناک در دره است. مسابقه به تنهایی و یا در برابر بازیکن کامپیوتر و سعی کنید برای رسیدن به پرچم دزدان دریایی برای باز کردن سطح بعدی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingRacingMotorcycleObstacleBikeMania