مانیا دوچرخه 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

دوچرخه سری شیدایی است دوباره. رانندگی در سراسر چشم انداز با اجسام مختلف ایستاده در مسیر شما. این بار این همه اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه نظامی و موانع است.

کنترل بازی:
بالا / پایین کلید فلش - حرکت به جلو / عقب
چپ / راست کلید فلش - دوچرخهسواری ناب 'بدن.

AircraftMotorcycleObstacleSeriesBalancingTankHelicopterBikeMania