شیرین کاری دوچرخه خاک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

تبدیل شدن به استاد آهنگ! از میان برداشتن همه موانع در اسرع وقت اشاره
: اگر شما در سطح گیر کرده است، سعی کنید وسایل نقلیه سوئیچینگ. هر دو خودرو با مزایای خود می آیند.


کنترل بازی:
بالا / پایین کلید فلش - حرکت به جلو / عقب
چپ / راست کلید فلش - به دوچرخهسواری لاغر 'بدن.

MotorcycleObstacleSeriesBalancingStuntDirtBike