شیرین کاری دوچرخه خاک 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

تی 'عمل موجود در هوا به اندازه کافی گل آلود؟ مانند شخصیت های عجیب و غریب و وسایل نقلیه؟ آره. ما بیش از حد.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

MotorcycleObstacleSeriesStuntDirtBike