خاک دوچرخه 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

هدف از این بازی است برای رسیدن به پایان هر سطح به عنوان سریع که ممکن است. برخی از زمین های خشن در هنگام سواری از طریق سطوح مراقب باشید وجود دارد. در قرمز وانت کامیون شروع کنید و سعی کنید آن را به انتهای دیگر این دوره است. کروز بیش از اتومبیل های بنجل و موانع دیگر، اما تماشای آن تعادل، وزن بیش از حد در جلو و یا پایان دادن به عقب باعث می شود دوچرخه به تلنگر!

کنترل بازی:
· Acceletare = Up Arrow key · Brake = Down Arrow key · Tilt Back / Forward = Left or Right Arrow keys

Urban Sports Sports Physics Motorbike Dirt Bike