بالا رونده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

هدف از این بازی است که برای حفظ صعود تا زمانی که شما در رسیدن به بالای صفحه. گول زدن باقی مانده و مطمئن شوید که برای رسیدن به پست های بازرسی زنده. سعی کنید و به آن ضربه بزنید از کلید های arrow، بنابراین شما می توانید سریع تر حرکت می کند. مطبوعات نوار فضا در هر یک بار در در حالی که برای قرار دادن pitons های. موفق باشید!

کنترل بازی:
· Movements = Arrow Keys · Grip = Shift Key · Piton = Space Bar

Sports Urban Sports Climber