شهری جادوگر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ذبح و یا شلیک کردن تمام warlocks شیطانی که در حال تلاش برای شما بکشند. هر حریف یکی از جدید به نظر می رسد به سقوط از آسمان را به پایان رساند. موسیقی پس زمینه به شما در خلق و خوی مناسب قرار داده است!

کنترل بازی:
انجمن چپ / راست کلید فلش - حرکت به چپ / راست کلید فلش - پرش در انجمن پایین کلید فلش -. حمله شمشیر
است ماوس - هدف / شوت تخصصی CTRL - تغییر سلاح.

ActionShoot 'em UpKillingSeriesSwordUrbanWizard