انتقام باب ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

داغ sidescroller با گرافیک عالی و نوسانی شمشیر. دان 'تی اجازه دهید آنها شما را کاهش دهد را به عنوان شما سعی می کنید به قطعه.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - پیاده روی
تا کلید فلش - پرش کاربری پایین کلید فلش - و دولا شدن
C - داش انجمن Z، X - حمله.

ActionKillingSwordBob-sRevenge