Cây leo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Mục tiêu của trò chơi là để tiếp tục tăng cho đến khi bạn đạt đến đỉnh. Né tránh các mảnh vỡ và chắc chắn rằng để có được các trạm kiểm soát còn sống. Hãy thử và bấm các phím mũi tên để bạn có thể di chuyển nhanh hơn. Thanh không gian báo chí mỗi một lần trong một thời gian để đưa Pitons. Chúc may mắn!

Điều khiển:
· Movements = Arrow Keys · Grip = Shift Key · Piton = Space Bar

Sports Urban Sports Climber