Đô thị slug 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Tiêu diệt tất cả kẻ thù của bạn và con tin miễn phí!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyUrbanSlug