شهری مثل حلزون حرکت کردن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

نابود کردن تمام دشمنان خود و گروگان های آزاد!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyUrbanSlug