فلزی مثل حلزون حرکت خالق نبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   389 80.85% with 47 votes

تغییر پس زمینه و کشیدن و رها کردن غرفه فلزی مثل حلزون حرکت کردن بر روی صفحه نمایش را به یک صحنه سرد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

BloodDecorateMetalSlugBattleCreator