درخت خانه خالق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15 16.67% with 6 votes

ساخت و تزئین خانه بالای درخت خود را بسیار خود است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsDecorateTreeHouseCreator